Kiirendifondide konkurss

4. oktoober 2016

SmartCap koos Startup Estonia soovib Eestis loodud maailmapotentsiaaliga idufirmadele hoogu juurde anda. Üheks peamiseks tegevuseks varase faasi kapitali kättesaadavaks tegemisel on seejuures ärikiirendite programmi, mille raames teeme nurgakivi investeeringud varase faasi idufirmade rahastamisega tegelevatesse riskikapitalifondidesse - kiirenditesse. Investeeringu tegemiseks ja kiirendi teenuste ostmiseks oleme välja kuulutanud võistleva dialoogi vormis riigihanke, mille dokumendid leiab siit.

Ootame igalt huvitud fondi tiimilt selget investeerimisfookust ning eelisseisundis on valdkondadena IKT, tervisetehnoloogiad ja ressursside väärindamine. Ootame hankele väärtust loovaid riskikapitalifondi juhte, kes toetavad kasvupotentsiaaliga uuendusmeelseid tehnoloogiaettevõtteid, pakkudes omakapitalile lisaks ka kiirendi teenuseid. Ootame fondivalitsejatelt kogemust uuendusmeelsete ettevõtete asutamisel, arendamisel ja rahvusvahelistumisel ja/või uuendusmeelsetes ettevõtetes investorina osalemisel.

Hanke eelarve on järgnev:

  1. Kiirenditeenuste ost kogusummas 2.8 mln eurot, 1.4 mln eurot teenuseosutaja kohta.
  2. Investeering riskikapitali fondidesse kogusummas 8.4 mln eurot, 4.2 mln eurot fondi kohta.

Fondide valikuks oleme korraldanud riigihanke võistleva dialoogi vormis vastavalt järgnevale ajakavale. 

  Valikuprotsessi ajakava:

Ettepanekud dialoogi alustamiseks kvalifitseerunud kandidaatidega
Jaanuar, 2017
Dialoogiks vajalike dokumentide esitamine
Veebruar, 2017
Läbirääkimiste pidamine
Märts - Aprill 2017
Dialoogi lõpetamine ja pakkumiskutsete esitamine
Mai, 2017
Pakkumuste esitamine ja avamine
Juuli, 2017
Võitnud pakkumuste teatamine
August, 2017
Lepingute sõlmimine
August, 2017