Early Fund II osakuomanike üldkoosoleku kokkukutsumise teade

10. mai 2017

AS SmartCap (registrikood 12071991, asukoht Tallinn) kui Early Fund II fondivalitseja (edaspidi Fondivalitseja) kutsub käesolevaga kokku Early Fund II (edaspidi Fond) osakuomanike üldkoosoleku.

Üldkoosolek toimub 1. juunil 2017 kell 9.00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ruumides Harju 11, Tallinn 150731.

Üldkoosoleku päevakord:

1) Early Fund II tingimuste muutmine.

Early Fund II tingimuste muudatuste projekti esitab Fondivalitseja osakuomanikule tutvumiseks e-posti teel hiljemalt 19. mail 2017.

Palume Fondi osakuomanikul saata päevakorraga seotud küsimused ja märkused Fondivalitseja e-posti aadressile sille.pettai@smartcap.ee hiljemalt 26. maiks 2017. Fondivalitseja vastab küsimustele üldkoosoleku ajal.

Fondivalitseja juhib tähelepanu, et Early Fund II on 10. jaanuaril 2017 jõustunud investeerimisfondide seaduse (edaspidi IFS) tähenduses mitteavalik fond, kuna Fondi osakuid ei pakuta avalikult väärtpaberituru seaduse § 12 tähenduses (Fondi tingimuste punkti 7.1 kohaselt on Fondi osakuid õigus omandada üksnes kutselistel investoritel).

IFS § 245 lg 1 kohaselt otsustab Fondi tingimuste muutmise üldkoosolek, kui Fondi tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Uus IFS ei nõua mitteavalike fondide tingimuste või nende muudatuste registreerimist Finantsinspektsioonis.