SmartCap investeerib miljon eurot tehnoloogiasektori kiirendi Startup Wise Guys ettevõtetesse

4. oktoober 2012
Eesti esimene rahvusvaheline tehnoloogiasektori kiirendi Startup Wise Guys ja Eesti Arengufondi investeerimisettevõte SmartCap leppisid kokku kuni 1 miljoni euro investeerimises kiiirendi vilistlastesse.

Kokkuleppe kohaselt SmartCap investeerib kuni 1 miljon eurot StartUp Wise Guys programmi läbinud seemnefaasi ettevõtetesse. Selle eelduseks on startupi edukas areng kiirendis ning erakapitali kaasamine – erainvestori poolt investeeritud igale eurole paneb SmartCap juurde samaväärse summa. Investeering on suunatud Eesti start-up ettevõtete jätkuvasse arendamisse pärast kiirendiprogrammi läbimist ning investeeringu üheks eelduseks on ettevõtte asumine Eestis. Seega on tegemist märkimisväärse investeeringuga uute ettevõtete edulugude tekkimisse Eestis. SmartCapi juhatuse liikme Heidi Kakko sõnul on alustavate tehnoloogiaettevõtete edukaks kasvatamiseks ülivajalik, et nad suudaksid pärast kiirendiprogrammi läbimist kaasata arendamiseks vajalikku lisakapitali. “Eesti jaoks on startup ettevõtluse arendamine oluline - seepärast SmartCap investeerib parimatesse Eestis kasvavatesse innovaatilistesse ettevõtetesse raha ja juhtimisalast tuge kõige varasemas arenguetapis. Me otsime meeskondi, kel on kindel eesmärk ja unikaalne konkurentsieelis rahvusvahelisel turul läbilöömiseks.“ Lisaks kutsub Kakko kaasa ka Eesti edukaid eraisikuid, kes on oma varasema äritegevusega kogunud nii kapitali kui tarkust, idufirmade arengusse äriinglitena panustama. Startup Wise Guys'i juhtiva investori Herty Tammo sõnul tõstab SmartCapi investeerimisotsus oluliselt Startup Wise Guys'i programmi usaldusväärsust rahvusvahelise investeerimiskogukonna ees ning annab startuppidele erakordse võimaluse selle toel jõuda kaugemale. "Startupide jaoks on sellised investeeringud sisuliselt hapnik, mis aitab neil oma jätkuvat äriplaani realiseerida," lisas Tammo. Startup Wise Guysi kiirendi programmist on tuule tiibadesse saanud sellised noored innovaatilised ettevõtted nagu Like a Local Guide (Eesti), Monolith (Horvaatia), Vital Fields jt. Vital Fields, mis tegeleb põllumajandusliku tootmise tarbeks ülitäpse asukoha-põhise ilmainfo hankimisega, sai alguse Garage48 kahepäevakul alles möödunud aasta augustis ning tänaseks kliendid juba maksavad selle teenuse eest, mis tõestab, et luuakse reaalset väärtust. Startup Wise Guys on Tallinnas asuv, kuid üle-maailmse haardega ettevõtluskiirendi, mis on keskendunud peamiselt tehnoloogiaettevõtele. Kaks korda aastas võtab SWG programmi vastu kuni 10 idufirmat, mis läbivad 12 nädalat kestva intensiivse arenguprogrammi, mille jooksul saavad ideedest konkreetsed konkurentsivõimelised tooted ja teenused - programmi raames vormitakse algsest ideest või prototüübist ärimudel, millel on kasvupotentsiaal. Prototüübi olemasolu ei ole küll kohustuslik, kuid kindlasti parandab see meeskonna konkurentsipositsiooni kiirendisse kandideerimisel . Kiirendi toetab programmis osalevaid ettevõtteid nende arenguks vajalike koostisosadega nagu pädevad mentorid, koolitused, tugiteenused ning kontoripind. Programmis osalevad ettevõtted saavad seetõttu hoida fookust ja keskenduda peamisele - oma ideest jätkusuutliku ärimudeli vormimisele. Samuti aitab programm ettevõtteid hilisemate investorite leidmisega. Selleks korraldatakse programmi lõpus investorpäevad, millest üks Tallinnas ning teine Euroopa investeerimispealinnas Londonis. Eelmises ringis sai Startup Wise Guys kokku 240 avaldust, millest programmi osalema valiti 8 ettevõtet. Järgmise kandideerimisvooru tähtaeg on 10.november 2012. AS SmartCap on Eesti Arengufondi investeerimisettevõte, mis tegutseb riskikapitalifondide valitsejana. SmartCap Early Fund II investeerib Eesti innovaatilistesse ettevõtjatesse seemne- ja stardifaasis.