SmartCapi ja KredExi kiirendihankel jätkab neli meeskonda

16. veebruar 2017
2016. aasta oktoobris väljakuulutatud kiirendihanke eesmärgiks on investeerida kahte kiirenditeenuseid osutavasse riskikapitalifondi ehk kiirendifondi kokku 8,4 miljonit eurot, millele lisandub kiirendi teenuste eelarve kuni 1,4 miljonit eurot fondi kohta. Hankel osales seitse meeskonda, kellest neli vastasid kvalifitseerimisnõuetele ja osalevad edasises protsessis.

KredExi juhi Lehar Küti sõnul on kiirendifondide eesmärgiks pakkuda varajase faasi idufirmadele nii kapitali kui ka arengut toetavat kiirendiprogrammi. “Oluline on luua soodne keskkond uute ettevõtete kiireks arenguks ning parandada ettevõtete rahastusvõimalusi kõikides arengufaasides. Varase arengufaasi ettevõtete puhul on lisaks rahale vähemalt sama oluline investorite poolt ettevõtte arengusse panustamine ka teadmiste ja kontaktide näol. Seda rolli on seni hästi täitnud SmartCap, tulevikus avarduvad ettevõtjate võimalused veelgi tänu käesoleva hanke raames käivitatavatele kiirenditele ning ka EstFundi raames tegevust alustavatele allfondidele,“ ütles ta.

SmartCapi juhatuse liikme ja Startup Estonia juhi Mari Vavulski sõnul võib osalejate huviga rahule jääda. “Hankel osalemise tingimused olid atraktiivsed, kuid nõudlikud, sest varase faasi fonde suudab luua ja juhtida Eestis piiratud hulk eksperte. Kvalifitseerunud meeskonnad on varem kiirenditeenuseid osutanud, neil on varasem startup-ettevõtte juhtimise ning investeeringute kaasamise kogemus. Lisaks on nad saatnud huvikinnituse investeerimaks fondi 360 000 euro ulatuses omakapitali,” ütles ta.

Hanketingimuste kohaselt peavad tulevased kiirendifondide valitsejad lisaks riigi riskirahale kaasama erakapitali vähemalt 30 protsendi ulatuses fondi kogumahu kohta. Igal fondil peab olema konkreetne investeerimisfookus ning valdkondadest on eelisseisundis IKT, tervisetehnoloogiad ja ressursside väärindamine.

28. veebruariks ootavad KredEx ja SmartCap meeskondadelt valmisolekut edasisteks läbirääkimisteks erinevate kiirendifondide lahenduste osas ning võitjad selguvad eeldatavasti augusti lõpuks.

Kiirendihange on järgmine etapp Eesti Arengufondi varasema investeerimistegevuse ümberkujundamisel ja KredExi investeerimissuuna väljaarendamisel, mille tulemusena jätkab SmartCap’i poolt valitsetav Early Fund II uue investeerimisstrateegia alusel fondifondina ja investeerib edaspidi teistesse investeerimisfondidesse, mis teevad investeeringuid iduettevõtetesse koos erakapitaliga.

Lisainfo:
Mari Vavulski
SmartCapi juhatuse liige ja Startup Estonia juht
mari.vavulski@smartcap.ee
+372 5326 8116