Tule juhtima SmartCapi investeeringuid

26. mai 2016
Arengufondi tegevuse ümberkorraldamise tulemusena viiakse SmartCap KredExi koosseisu ja reorganiseeritakse senine otseinvesteerimistegevus. SmartCap saab ümberkorralduste järel alustavate ettevõtete varase faasi fondifondiks, mis investeerib raha kiirendeid rahastavatasse fondidesse. Loe lähemalt SmartCapi ümberkorraldustest siit.

Otsime SmartCap meeskonda FONDIJUHTI, kes omab era- ja riskikapitalivaldkonnas suuri kogemusi ja kelle tööülesandeks on korraldada Early Fund II vara investeerimist ja järelevalvet.

Fondijuhi töö eesmärgiks on koordineerida Early Fund II vara investeerimist vastavalt õigusaktides ja fondi tingimustes sätestatule.

Kandideerimise eelduseks on:
 • laitmatu ärialane reputatsioon;
 • vähemalt 5-aastane rahvusvaheline kogemus fondijuhtimise valdkonnas;
 • era- või riskikapitalifondidesse investeerimise kogemus, sh sobivate fondide valiku ja tehingute struktureerimise kogemus. 
Peamised tööülesanded:
 • Early Fund II varade investeerimine vastavalt investeerimisstrateegiale ja investeerimisprotsessile;
 • Early Fund II likviidsuse juhtimine ja Early Fund II raporteerimise korraldamine;
 • Investorsuhete haldamine Early Fund II investori(tega);
 • Early Fund II varade aktiivne monitooring ning EarlyFund II investorite huvide esindamine ja vajadusel kaitsmine portfelli investeeringutes;
 • Kvaliteedikontroll ja riskijuhtimine;
Vajalikud oskused:
 • Jõuda läbirääkimistel soovitud tulemusteni;
 • Viia ellu kokkulepitud strateegia;
 • Selgitada veenvalt ja argumenteeritult oma seisukohti;
 • Analüüsida protsesse ja tulemusi;
 • Anda konstruktiivset tagasisidet;
 • Luua, arendada ja hoida pikaajalisi koostöösuhteid;
 • Võtta vastutus oma tegude eest;
 • Hea planeerimisoskus;
 • Täpsus, konkreetsus ja süsteemsus.
SmartCap pakub
 • Innustavat motivatsioonipaketti – konkurentsivõimeline töötasu ettevõttega liitumisel ning motiveeriv boonussüsteem;
 • Väga häid töötingimusi – kaasaegne töökeskkond ja uudseimad ning kaasaegseimad töövahendid (sülearvuti, nutitelefon, tahvelarvuti).
Kandideerimiseks palume saata lisaks CV-le ja motivatsioonikirjale oma visioon „Eesti varase faasi era- ja riskikapitalituru arengusuundadest lähema 3 aasta jooksul“ hiljemalt 09.06.2016 aadressile info@smartcap.ee.